Ziraat Mühendisi Nedir ve Nasıl Olunur 2018

Ziraat Mühendisi Nasıl Olunur?

Ziraat Mühendisi nedir? Ziraat Mühendisi nasıl olunur? Ziraat Mühendisleri hangi eğitimleri alır? Ziraat Mühendisleri ne iş yapar? Ziraat Mühendisleri nerelerde çalışır? Ziraat Mühendislerinin çalışma ortamları nasıldır? Ziraat Mühendisleri hangi araç gereçleri kullanır? vb. soruların yanıtları ve Ziraat Mühendisliği hakkında hemen her şey burada…

Ziraat Mühendisliği Tanımı

Ziraat Mühendisi nedir? Tarla bitkileri, endüstri bitkileri, çayır ve meralar, meyvecilik, sebzecilik, bağcılık, biyoteknoloji, ekolojik tarım, bitki hastalıkları ve zararlıları ile bunlarla mücadele yöntemleri, tarımsal yapıların projelendirilmesi ve geliştirilmesi, sulama, drenaj, toprak ve su muhafaza sistemlerinin projelendirilmesi ve planlanması, toprak, su ve bitki ilişkileri, çevre kirliliği,

bitki besleme ve gübreleme, tarımsal kuvvet makinaları, tarım alet ve makinaları, küçük ve büyükbaş hayvan yetiştiriciliği,arıcılık, popülasyon genetiği, su ürünleri yetiştiriciliği, süt teknolojisi, tarım ekonomisi, tarım

politikası, tarımsal yayım ve haberleşme alanlarında çalışan mühendistir.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler

Ziraat Mühendisi olmak isteyenlerin;

-Ziraat ve orman bilimlerinin yanında, teknik bilimlere, fen bilimlerine ilgi duyan,

-Toprağı, bitkiyi, hayvanı seven, üretimlerine ilgi duyan,

-Çevreyi ve doğayı korumayı ilke edinen

-Şekil ve uzay ilişkilerini görebilme yeteneğine,

-Mekanik yeteneğe sahip,

-Açık havada çalışmaktan hoşlanan,

-İnsanlarla iyi iletişim kurabilen,

-İleri görüşlü ve girişimci kimseler olmaları gerekir.

Çalışma Ortamı Ve Koşulları

Ziraat mühendisleri hem kapalı (büro, laboratuvar, fabrikalar, çiftlikler) ortamda, hem de açık arazide çalışırlar. Arazide çalışırken tozlu, çamurlu, soğuk veya sıcak bir ortamda bulunabilirler. Laboratuvarda ise kimyasal çalışmalar yapacakları zaman kimyasal kokulara, gübre ile ilgili çalışmaları sırasında gübre kokularına maruz kalabilirler. Doğrudan hayvancılık

işletmelerinde çalışanlar için çalışma ortamı kirli ve havasız olup kokusu rahatsız edicidir. Ziraat mühendisleri, çiftçiler, meslek odaları mensupları,meslektaşları ve ziraat teknisyenleriyle iletişim halinde çalışırlar.

Meslek Eğitimi ve Meslek Eğitimin Verildiği Yerler

Mesleğin eğitimi üniversitelerin Ziraat Fakülteleri; “Bahçe Bitkileri”, “Bitki Koruma”, “Tarım Ekonomisi” , “Tarım Makineleri”, “Tarımsal Yapılar ve Sulama” “Tarla Bitkileri”, “Süt Teknolojisi”, ”Toprak Bilimi ve Bitki Besleme” “Zootekni” bölümlerinde verilmektedir.

Ziraat Mühendisliğine Giriş Koşulları

Ziraat Mühendisi nedir?

Mesleğin eğitimine girebilmek için;

-Lise  mezunu olmak,

– YKS’nin iki oturumu TYT ve AYT’den gerekli bölüm puanı şartlarını sağlamak.

– Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programlarının; Dikey Geçiş Sınavı (DGS) Kılavuzunda belirtilen bölümlerinden mezun olanlar, ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı’nda başarılı oldukları takdirde “Ziraat Mühendisliği” lisans programına dikey geçiş yapabilirler.

Eğitim Süresi ve İçeriği

Ziraat Mühendisliği eğitiminin süresi 4 yıldır. Eğitim süresince mesleki dersler ağırlıklı olarak verilmektedir.

Eğitim Sonunda Alınan Belge-Diploma

“Meslek Eğitiminin Verildiği Yerler” başlığı altında yer alan bölümleri başarı ile tamamlayanlara “Ziraat Mühendisi ” lisans diploması verilmektedir.

Çalışma Alanları Ve İş Bulma Olanakları

Ülkemizde ziraat fakültesi mezunları kendi mesleklerinde iş bulmakta güçlük çekmektedirler. Şu an için birikmiş istihdam fazlası ziraat mühendislerine her yıl yenileri eklenmektedir. Meslek elemanlarının iş bulma olanakları devletin tarım politikasına göre azalmakta veya artmaktadır.Mezunlar bitirdikleri alt programa göre Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı,Çevre ve Şehircilik Bakanlığı gibi kamu kuruluşlarında ve mantarcılık,fidancılık, tohumculuk, seracılık, tarım ilaçları ile ilgili firmalar, yem fabrikaları, hayvancılık işletmeleri, tarım alet ve makinaları üretim fabrikaları,su ürünleri yetiştirme tesisleri, süt fabrikaları gibi özel sektörde çalışabilirler.Ayrıca tarım alanında faaliyet gösteren proje, işletme, pazarlama ve ihracat ithalat şirketlerinde danışmanlık ve yönetim hizmetleri verebilirler. Bunun yanında meslekte kendini iyi yetiştirmiş, girişimcilik ruhuna sahip olan kişiler kendi çiftliklerini kurmak suretiyle bağımsız olarak çalışma olanağına sahiptirler. Çalıştıkları yerler genel olarak açık araziler, köyler olduğu için işe eleman alınırken erkekler tercih edilmektedir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca onaylanan eğitim kurumlarından eğitim alıp, eğitim sonunda “Eğitim Katılma Belgesi” ile Bakanlıkça açılan İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavında 70 ve üzeri puan alanlar İş Güvenliği Uzmanı Belgesi almaya hak kazanarak, İş Güvenliği Uzmanı olarak da çalışabilirler.

Eğitim Süresince Kazanç

Eğitim süresince tüm harcamalar öğrenciye aittir. İsteyen öğrencilere Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünce öğrenim ve harç kredisi verilmektedir.

Eğitim Sonrası

Eğitim sonrası kazanç çalıştığı kurumun statüsüne, çalışma kıdem ve süresine, sorumluluk gerektirmesine göre değişmektedir. Kamu sektöründe çalışanlar 8.dereceden ve asgari ücretin 2-3 katı düzeyinde ücret almaktadır. Özel

sektörde bu ücret çalıştığı iş yerinin büyüklüğüne ve kişinin gösterdiği performansa göre değişmektedir.

Akademik Anlamda İlerleme

Üniversitede çalışmak isteyenler araştırma görevlisi olarak göreve başlarlar; akademik çalışmalarında başarılı oldukça yardımcı doçentlik, doçentlik ve profesörlük gibi basamaklara yükselme olanağına sahiptirler.

 Ayrıntılı Bilgi İçin

– İlgili eğitim kurumları,

– Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr

– Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/

– T.C. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı http://osym.gov.tr/

– Bünyesinde “Meslek Bilgi Merkezi” bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri/Hizmet Merkezleri