Regülasyon Haberleri Bitcoin Piyasasını Sarsıyor Mu ?

Uluslararası ödemeler bankası (BIS) tarafından hazırlanan rapora göre son zamanlarda çıkan bitcoin regülasyon haberlerinin bitcoin fiyatını etkilediğini düşünüyor. Olumlu olsun olumsuz olsun bitcoin regülasyon habeleri gerçekten bitcoin fiyatını etkiliyor mu? Regülasyon habeleri ile 8.500 dolara çıkan bitcoin, ret cevabı almasından […]

Read more →