Akademik Bir Personel Ne Kadar Maaş Alır? 2018

Akademik Personel Maaşları

Üniversitelerde görev yapan profesör, doçent, yardımcı doçent, araştırma görevlisi, okutman gibi akademisyenlerin temmuz 2018 maaş oranları da memur toplu sözleşmesi ve enflasyon farkı sebebiyle değişikliğe uğrayacaktır. Genel maaş durumlarını verdiğimiz maaşların detaylı maaş dağılımını sizlere sunuyoruz. 1 Temmuz 2018 tarihinden geçerli olmak üzere Akademik unvanlarda görev yapanların aylık maaşı %8,6 oranında arttı. Buna göre kadro unvanlarına ve hizmet yıllarına göre maaş miktarları belli oldu. Gelin hep birlikte “Akademik bir personel ne kadar maaş alır?” sorusunun cevabına bakalım.

Kadro UnvanıD/KHizmet YılıAylık Net Maaş
Vergi oranı %15Vergi oranı %20
*Rektör1/425 ve üstü9.947 TL9.813 TL
*Rektör Yrd., Dekan (en az 3 yıllık Prof.)1/3179.262 TL9.147 TL
*Dekan Yrd., Yüksekokul Müdürü (en az 3 yıllık Prof.)1/1159.146 TL9.037 TL
*Profesör(en az 4 yıllık)1/425 ve üstü9.024 TL8.922 TL
*Profesör(3 yıllık)1/3178.960 TL8.863 TL
*Profesör(2 yıllık)1/2167.840 TL7.742 TL
*Profesör(2 yıldan az)1/1157.833 TL7.736 TL
*Doçent (kazanılmış hak aylık derecesi 1)1/425 ve üstü6.726 TL6.630 TL
*Doçent1/1155.651 TL5.556 TL
*Doçent2/1125.631 TL5.538 TL
*Doçent3/195.673 TL5.577 TL
*Doktor Öğretim Üyesi3/195.559 TL5.469 TL
4/165.545 TL5.456 TL
*Araştırma Görevlisi4/165.052 TL4.961 TL
5/135.006 TL4.918 TL
7/104.931 TL4.844 TL
*Öğretim Görevlisi1/425 ve üstü5.253 TL5.160 TL
3/195.002 TL4.912 TL
4/164.929 TL4.839 TL
7/104.808 TL4.721 TL

-Aile yardımı ve asgari geçim indirimi bakımından, bekar (veya eşi çalışan) ve çocuksuz personele göre değerlendirme yapılmıştır.

-Döner sermayeden yararlananlar için, sabit döner sermaye ödemeleri (net ek ödeme miktarı kadar) hesaplamaya dahil edilmiştir.

-Eğitim Öğretim Ödeneği hesaplamaya dahil edilirken, Geliştirme Ödeneği ve Akademik Teşvik Ödeneği ise hesaplamaya dahil edilmemiştir.

-Yabancı dil tazminatı ödemesi hesaplamaya dahil edilmemiştir.

-Tabloda hizmet süresi 9 yıldan az gösterilenlerin, 30.09.2008 tarihinden sonra işe girmiş oldukları varsayılmıştır.

-Tabloda, hizmet süreleri itibariyle ulaşılabilecek derece/kademeler tahmini olarak kullanılmıştır.

-Zorunlu Bireysel Emeklilik Sigortası primi dikkate alınmamıştır.